ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดิน
 • STORE HOURS
  10.30 - 19.00 น.
  เปิดทุกวัน
 • FLOOR
  2nd
 • MORE INFO
  1 ซอย ฉลองกรุง 31, แขวงลำปลาทิว, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, 10520
  ติดต่อร้านค้า: 02-360-5255-6